معرفی شرکت هرنیک

هرنیک از دو واژه (herbal)به معنای گیاهی و (organic) به معنای زنده و طبیعی تلفیق شده است . به همین منظور در طراحی برند هرنیک از ترکیب دو رنگ سبز برای سیلاب اول و قرمز برای سیلاب دوم استفاده کرده ایم تا در برگیرنده اهدافمان باشد .
همانطور که پیداست فروشگاه هرنیک با هدف توسعه و فرهنگ سازی مصرف محصولات سالم و ارگانیک در بین خانواده¬ها توسط شرکت شرف راه اندازی شده و رسالت خود را ضرورت توجه به سلامت و تغذیه سالم کلیه خانوارهای ایرانی می داند، ‌از اینرو این شرکت با اهداف مشخص شده و گردآوری نیرو¬های متخصص تاسیس و در ادامه فعالیت¬های خود به شناسایی و بررسی ظرفیت ها و قابلیت های موجود در کشور پرداخته و مذاکراتی را با سازمان و نهادهای مربوطه داشته تا ضمن برنامه ریزی جهت راه اندازی اولین فروشگاه خود با برند هرنیک به عرضه محصولات سالم و ارگانیک خود بپردازد،محصولاتی که نه تنها به دور از هرگونه مواد مضر افزودنی به بدن می باشند بلکه سبب ویتامین رسانی بهتر و تغذیه مناسبتر نیز خواهند شد .